Lidmaatschap

Muziekvereniging Winnubst


Winnubst verwelkomt u graag als lid!


Wat fijn dat u heeft besloten uw muzikale talent binnen een van de orkesten van Winnubst in te zetten!


Aanmelden als nieuwe lid kan via het inschrijfformulier.


Een ingevuld exemplaar kunt u mailen naar penningmeester@winnubst-muziek.nl De penningmeester neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om uw inschrijving te bevestigen.

Contributie

Junior orkestlid (tot 16 jaar)

€ 15,50 per maand

Senior orkestlid (vanaf 16 jaar)

€ 17,50 per maand

Tweede en volgend gezinsleden

€ 1,-- korting per maand

Leerling, niet spelend in orkest

€ 10, -- per jaar

Knorhanen lid, niet spelend in orkest

€ 5,-- per maand

Bigband lid, niet spelend in orkest

€ 12,50 per maand

De contributie wordt bij voorkeur per kwartaal overgemaakt aan de vereniging. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om de contributie in een termijn van een half jaar of jaar te betalen.


Bankrekeningnummer:

NL51 INGB 0002 578914 t.n.v. Penningmeester Muziekvereniging Winnubst.

Inschrijfformulier


Onderstaand vindt u het inschrijfformulier om lid te worden van muziekvereniging Winnubst.

Door op het vierkantje met pijltje te klikken, opent het document volledig. U kunt hem uitprinten en invullen. Een ingevuld exemplaar kunt u scannen en doormailen naar penningmeester@winnubst-muziek.nl of u kunt het formulier per post verzenden ter attentie van de secretaris; Hugo de Grootstraat 25, 1782 NG Den Helder.


Door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen, gaat u akkoord met het lidmaatschap. En heeft u kennis genomen van de informatie zoals omschreven in het informatiepakket. U ontvangt binnen 1 week een bevestiging van de secretaris.


Bedankt voor uw inschrijving!

Opzeggen lidmaatschap


Wilt u uw lidmaatschap bij muziekvereniging Winnubst beëindigen, dan dient u dit schriftelijk te doen, met in achtneming van het opzegtermijn. In de opzegbrief dient u uw persoonlijke gegevens te vermelden, inclusief de reden van beëindiging. Het is mogelijk om per 1 januari danwel 1 juli het lidmaatschap te beëindigen. Mocht u de contributie via automatische incasso voldoen, let er dan op dat u deze afschrijving zelf tijdig beëindigt.


Uiteraard betreuren wij de opzegging en hopen u in de toekomst weer graag als lid te verwelkomen.

“SponsorKliks,
“SponsorKliks,
“SponsorKliks,
“SponsorKliks,

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS