Vacatures

Muziekvereniging Winnubst

PENNINGMEESTER


Wie is, of kent onze nieuwe penningmeester?


Onze penningmeester is wegens gezondheidsklachten genoodzaakt zijn functie per 1 december neer te leggen. Onze financieel gezonde vereniging is daarom op zoek naar een vrijwilliger die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van Winnubst, enig financieel en cijfermatig inzicht heeft en zich als penningmeester voor de vereniging wil inzetten.

De penningmeester zal worden benoemd voor een periode van minimaal 3 jaar.


Taken en Verantwoordelijkheid

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid. Hiervoor maakt hij/zij een jaarbegroting van de verwachte inkomsten en uitgaven van de vereniging en zal op basis daarvan het budget beheren. De penningmeester verzorgt een goede financiële administratie en is verantwoordelijk voor het uitvoeren en ontvangen van betalingen en het beheren van de kas en bankrekening. Jaarlijks zal er een jaarrekening worden opgemaakt die zal worden verantwoord aan de leden tijdens de ledenvergadering. Voorafgaand aan de ledenvergadering wordt er een controle uitgevoerd door een kascommissie. Voor de verwerking van de boekhouding wordt nu gewerkt met het clubboekhoudprogramma van Davilex. Hierdoor is de boekhouding en het opmaken van de jaarrekening eenvoudig uit te voeren. Tot slot zal de penningmeester ook de bestuursvergaderingen bijwonen. Het gaat om ongeveer 10 vergaderingen per jaar.

Uiteraard zal er door de huidige penningmeester gezorgd worden voor een goede overdracht en zal zij, indien nodig, voor vragen beschikbaar blijven.


Interesse?

Help jij Winnubst als penningmeester of ken je iemand die hier mogelijk geïnteresseerd in is? Neem dan contact op met onze vice- voorzitter Martijn Ligteringen, en stuur een bericht per mail.

“SponsorKliks,
“SponsorKliks,
“SponsorKliks,
“SponsorKliks,

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS