30. Gerrit Kerst

Muziek & Culturele Vereniging

Winnubst

1. Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben Gerrit Kerst, ben getrouwd met Anja Kerst. We hebben samen drie dochters Salina, Noraly en Jaela.

Ik ben inmiddels 6 jaar met FLO vanuit de Marine en ben nu werkzaam in het Aqua Centrum Heersdiep in den Helder.


2. Hoe ben je bij Winnubst terecht gekomen?

Doordat alle drie mijn dochters al bij Winnubst muziek maakte kwam ik al regelmatig bij Winnubst. Toen ik met FLO ging bij de Marine kreeg ik wat meer vrije tijd en leek het mij leuk om ook een instrument te gaan bespelen.


3. Welk instrument bespeel je en hoe lang doe je dit al?

Ik speel Euphonium en ik doe dit nu 6 jaar.


4. Wat is de reden dat je hiermee begonnen bent?

Het leek me leuk om een wat groter instrument te bespelen en de klank van een Euphonium vind ik erg mooi.


5. Van welk onderdeel van Winnubst moeten we je kennen?

Ik speel in het Klein Harmonie Orkest.


6. Hoeveel uur per week maak je muziek?

Ongeveer 4 a 5 uur per week.


7. Wat is je favoriete nummer of muziek style?

We spelen op het moment Skyfall bij het KHO en dat vind ik leuk om te spelen. Verder hou ik van verschillende muziek stijlen.


8. Na de repetitie op maandag avond, dan….

Drink ik nog een kopje koffie. En als we op woensdag een extra repetitie hebben dan drinken we vaak nog gezellig wat aan de bar.


9. Wil je verder nog wat aan ons kwijt?

Ik zou iedereen die het leuk die het leuk vind om muziek te maken aanraden om bij het Klein Harmonie Orkest van Winnubst te komen spelen want het is een hele gezellige club zo met elkaar.


10. Wie benoem je voor de volgende “10 vragen aan”  en waarom?

Voor de volgende 10 vragen wil ik Gerard Hellings benoemen. We spelen al jaren met veel plezier naast elkaar in het Klein Harmonie Orkest.

PENNINGMEESTER


Wie is, of kent onze nieuwe penningmeester?


Onze penningmeester is wegens gezondheidsklachten genoodzaakt zijn functie per 1 december neer te leggen. Onze financieel gezonde vereniging is daarom op zoek naar een vrijwilliger die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van Winnubst, enig financieel en cijfermatig inzicht heeft en zich als penningmeester voor de vereniging wil inzetten.

De penningmeester zal worden benoemd voor een periode van minimaal 3 jaar.


Taken en Verantwoordelijkheid

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid. Hiervoor maakt hij/zij een jaarbegroting van de verwachte inkomsten en uitgaven van de vereniging en zal op basis daarvan het budget beheren. De penningmeester verzorgt een goede financiële administratie en is verantwoordelijk voor het uitvoeren en ontvangen van betalingen en het beheren van de kas en bankrekening. Jaarlijks zal er een jaarrekening worden opgemaakt die zal worden verantwoord aan de leden tijdens de ledenvergadering. Voorafgaand aan de ledenvergadering wordt er een controle uitgevoerd door een kascommissie. Voor de verwerking van de boekhouding wordt nu gewerkt met het clubboekhoudprogramma van Davilex. Hierdoor is de boekhouding en het opmaken van de jaarrekening eenvoudig uit te voeren. Tot slot zal de penningmeester ook de bestuursvergaderingen bijwonen. Het gaat om ongeveer 10 vergaderingen per jaar.

Uiteraard zal er door de huidige penningmeester gezorgd worden voor een goede overdracht en zal zij, indien nodig, voor vragen beschikbaar blijven.


Interesse?

Help jij Winnubst als penningmeester of ken je iemand die hier mogelijk geïnteresseerd in is? Neem dan contact op met onze vice- voorzitter Martijn Ligteringen, en stuur een bericht per mail.

“SponsorKliks,
“SponsorKliks,
“SponsorKliks,
“SponsorKliks,

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS