Lidmaatschap


Winnubst verwelkomt u graag als lid!


Wat fijn dat u heeft besloten uw muzikale talent binnen een van de orkesten van Winnubst in te zetten!


Hoe aan te melden leest u hieronder;

Inschrijfformulier


Onderstaand vindt u het inschrijfformulier om lid te worden van muziekvereniging Winnubst.

Door op het vierkantje met pijltje te klikken, opent het document volledig. U kunt hem uitprinten en invullen. Een ingevuld exemplaar kunt u doormailen naar penningmeester@winnubst-muziek.nl


Door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen, gaat u akkoord met het lidmaatschap en heeft u kennis genomen van de informatie zoals omschreven in het informatiepakket. U ontvangt binnen 1 week een bevestiging van de secretaris.


Bedankt voor uw inschrijving!

Contributie


De contributie wordt bij voorkeur per kwartaal overgemaakt aan de vereniging. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om de contributie in een termijn van een half jaar of jaar te betalen.


Bankrekeningnummer:

NL51 INGB 0002 5789 14 t.n.v. Penningmeester Muziekvereniging Winnubst.

Junior orkestlid (tot 16 jaar)

€ 16,50 per maand

Senior orkestlid (vanaf 16 jaar)

€ 18,50 per maand

Tweede en volgend gezinsleden

€ 1,-- korting per maand

Leden, niet spelend in orkest

€ 10, -- per jaar

Knorhanen lid, niet spelend in orkest

€ 5,50 per maand

Bigband lid, niet spelend in orkest

€ 13,-- per maand

Opzeggen lidmaatschap


Jammer dat u gaat .... maar bedenk dat u altijd welkom bent om weer terug te keren.


Wilt u uw lidmaatschap bij muziekvereniging Winnubst beëindigen, dan dient u dit schriftelijk te doen bij de secretaris, met in achtneming van het opzegtermijn. Het is mogelijk om per 1 januari danwel per 1 juli van elk lopend jaar het lidmaatschap te beëindigen. Contributie loopt altijd door tot één van deze twee datums. Mocht u de contributie via automatische overboekingen voldoen, let er dan op dat u deze overboeking zelf tijdig beëindigt.