Lidmaatschap


Winnubst verwelkomt u graag als lid!


Wat fijn dat u heeft besloten uw muzikale talent binnen een van de orkesten van Winnubst in te zetten!


Hoe aan te melden leest u hieronder;

Inschrijfformulier


Onderstaand vindt u het inschrijfformulier om lid te worden van muziekvereniging Winnubst.

Door op het vierkantje met pijltje te klikken, opent het document volledig. U kunt hem uitprinten en invullen. Een ingevuld exemplaar kunt u doormailen naar penningmeester@winnubst-muziek.nl


Door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen, gaat u akkoord met het lidmaatschap en heeft u kennis genomen van de informatie zoals omschreven in het informatiepakket. U ontvangt binnen 1 week een bevestiging van de secretaris.


Bedankt voor uw inschrijving!

Contributie


De contributie wordt bij voorkeur per half jaar overgemaakt aan de vereniging (15 januari en 15 juli van elk jaar). Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om de contributie per maand, kwartaal of per jaar te betalen. Wilt u per jaar betalen dan kan dat alleen vooraf in januari van elk jaar.


Bankrekeningnummer:

NL51 INGB 0002 5789 14 t.n.v. Penningmeester Muziekvereniging Winnubst.

Junior orkestlid (tot 16 jaar)

€ 16,50 per maand

Senior orkestlid (vanaf 16 jaar)

€ 18,50 per maand

Tweede en volgend gezinsleden

€ 1,-- korting per maand

Leden, niet spelend in orkest

€ 10, -- per jaar

Knorhanen lid, niet spelend in orkest

€ 5,50 per maand

Bigband lid, niet spelend in orkest

€ 15,-- per maand

Opzeggen lidmaatschap


Jammer dat u gaat .... maar bedenk dat u altijd welkom bent om weer terug te keren.


Wilt u uw lidmaatschap bij muziekvereniging Winnubst beëindigen, dan dient u dit schriftelijk te doen bij de secretaris, met in achtneming van het opzegtermijn. Het is mogelijk om per 1 januari danwel per 1 juli van elk lopend jaar het lidmaatschap te beëindigen. Contributie loopt altijd door tot één van deze twee datums. Mocht u de contributie via automatische overboekingen voldoen, let er dan op dat u deze overboeking zelf tijdig beëindigt.